Vides aizsardzība

Dardedze holografijai rūp vides un cilvēku nākotne, tieši tāpēc mēs visu savu ražošanas procesu kārtojam ar lielu atbildību un domājot par ilgtspējību.

Mēs strādājam saskaņā ar zaļas darbības standartiem un noteikumiem, kas novērš negatīvu ietekmi uz vidi.

Mūsu ilgtspējības polise

Visas iekārtas, ko mēs izmantojam tipogrāfijas darbos, drukāšanā un apdarē, ir nodrošinātas ar elektroenerģiju, kas tiek iepirkta no Latvijas valsts.